Biserica din suflet

Cristos nu stā în temple fācute de mâini omeneşti,
ci în sufletul de om care îl cheamā.
Biserica este defapt, Cristos în inima omului.
Un om devine Biserica nu când este membru pe o hartie cum mint unii, ci când ajunge sā umble împreunā cu Dumnezeu în fiecare zi, în suflet.
Cine cautā şi vrea sā umble cu Dumnezeu, trebuie sā devinā Biserica în suflet.
Acolo unde este Biserica, este şi capul ei, adicā Cristos.
Biserica nu este un om sfânt, ci un om care se sfinţeşte în fiecare zi prin Adevār.
Adicā prin Isus Cristos.
Biserica este formatā din oameni pācātoşi, care au ajuns sā urascā pācatul şi sā se împotriveascã lui, asta nu înseamnã cã nu mai pãcãtuiesc.
Omul este din fire, pornit spre pãcat.
Biserica lui Cristos, prin Cristos se leapãdã de aceastã fire pãcãtoasã şi tot prin Cristos devine sfinţitã, prin Sângele şi Cuvântul Lui. Prin Adevãr.
Biserica lui Cristos este formatā din oameni care iubesc pe Dumnezeu şi cautã sã trãiascã dupã adevãrul Lui. Sfânta scripturã. Biblia.
“Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17
“Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.” Fapte 17:24
“Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” Ieremia 29:13
“Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.
Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” Isaia 55:6 -7

Niciun comentariu

Lasă un răspuns